theme wordpress
خبر سنتر

Author : سودابه پویامنش

سودابه پویامنش
34 پست ها - 0 نظرات
کارشناس روانشناسی بالینی ، به نویسندگی در زمینه های مختلف از جمله تکنولوژی ، مباحث علمی، روانشناسی، حوزه ی خبر و ... علاقه دارم و در این زمینه فعالیت می کنم.