خبر سنتر

زاکربرگ- رایانه ای- برای- خواندن-فکر-انسان ها-خواهد-ساخت

رایانه‌ای برای خواندن فکر انسان‌ها

زاکربرگ رایانه ای برای خواندن فکر انسان ها خواهد ساخت

نظر خود را وارد کنید