آداب و رسوم ازدواج در کشور روسیه

آداب و رسوم ازدواج در کشور روسیه ریشه های تاریخی دارد. از زمان های قدیم، بسیاری از مردم به آداب و رسوم ازدواج افتخار می کردند.

مراسم خواستگاري با بزرگان خانواده انجام ميشود رسم بر اين هست كه هزينه ازدواج به صورت نصف به نصف انجام شود و عروس و داماد حلقه ازدواج را ميخرند .

بر خلاف همه جاي دنيا كه حلقه ازدواج در دست چپ ميكنند در روسيه حلقه ازدواج در دست رأست ميباشد و زماني كه شخص همسرش را از دست بدهد حلقه ازدواج در دست چپ ، در مراسم عروسي دو شاهد بايد باشد يك شاهد كه از دوستان عروس هست شاهد عروس و شاهد داماد هم از دوستان داماد بايد باشند كه البته بايد مجرد باشند.

شاهدان باید کسانی باشند که عروس و داماد به انها میتوانند اعتماد کنند. بعضی ها نقش شاهدی را به خویشاوندان میدهند. شاهدان باید با عروس و داماد در قسمت انتخاب لباس، لوازم آرایش، برگزاری محفل عروسی, بجا نمودن سنت های مراسم و غیره کمک و همکاری کنند.

تزیین نان کاراوای

کاراوای نان تزیین شده سنتی روسی است. جلو خانه مادر عروس ،عروس و داماد با یک قرص نان و نمک یکدیگر را ملاقات می کنند. عروس و داماد تکه ای از نان را با دهان شان می گیرند و لقمه هر کسی که بزرگتر بود رئیس خانواده میشود.

نان کاروای با برگ که به معنای فرزندان اینده، خوشه ی گندم نشانه سعادت و رفاه، دو حلقه در هم آمیخته به نشانه وفاداری و عشق ابدی است تزیین می شود.

آزاد کردن دو کبوتر سفید از آداب و رسوم ازدواج در کشور روسیه است

کبوتر سفید نشانه آزادی، صلح و خوشبختی است. آزاد کردن دو کبوتر سفید بعد از عقد نشانه خداحافظی با خانه اجدادی و همچنین آغاز یک زندگی جدید با هم اوج میباشد.

گورکا، گورکا

کلمه گورکا را در مهمانان درعروسی برای بوسیدن عروس و داماد یکصدا گورکا، گورکا، در قدیم عروس با پطنوس که در بین آن گیلاس ودکا می بود نزد همه مهمانان برای جمع آوری تحفه میرفت، اما مهمانان نمیفهمیدن که در داخل گیلاس آب است یا ودکا ومهمان پس از آن که تحفه را برای عروس می داد و ودکا را مینوشید و صدا میکرد تلخ است به معنای آن که مشروب است، نه آب.

در روستاهای روسیه شکاندن ظرف گلی نشانه باکره بودن عروس بوده و گلی که در جیب داماد گذاشته می شود نشان اظهارعشق عروس به داماد می باشد.

5/5 - (1 امتیاز)