ازدواج مرد پاکستانی با بز

یک مرد پاکستانی طی مراسمی با یک بز ازدواج کرد.

در مفهوم متعارف ، ازدواج به عنوان اتحادی بین زن و مرد در نظر گرفته می شود. اما این تعریف توسط برخی افراد ، از جمله افراد مشهور ، زیر پا گذاشته میشود. می خواهند با ازدواج با اشیاء یا موجودات چهار پا ، تیتر خبرها را به دست آورند.

این مطلب جالب را از دست ندهید .نهمین ازدواج پیرمرد با دختر ۲۶ ساله

ازدواج با اشیاء

پنج سال پیش ، هنرمند انگلیسی تریسی امین ، به اصطلاح ، با سنگی در باغ خود ازدواج کرد.

دو سال پیش ، بازیگری به نام پاسکال سلیک با لحاف خود ازدواج کرد. شاید او “دلدار” واقعی خود را یافته است.

در سال 2006 یک مرد سودانی به نام چارلز تومب مجبور شد در حومه مالاکال در جوبا ، سودان جنوبی با یک بز ازدواج کند.

مراسم ازدواج مرد پاکستانی با بز

مراسم مشابهی ، اما بدون استفاده از زور ، در حال حاضر در پاکستان صورت گرفته است ، بهاگات پاپو ، از ناحیه میرپورخاس ، استان سند ، با یک بز ازدواج کرد. فیلم این ازدواج به طور گسترده ای در شبکه های اجتماعی دست به دست شد.که در آن تعداد زیادی از زنان و کودکان که در مراسم هستند دیده می شود.