چند راهکار ساده برای افزایش نفس در ورزش و فوتبال

تنفس یک فرآیند خودکار است، اما فشار فیزیکی به بدن می تواند روی آن تاثیر داشته و الگوهای تنفسی ناسالمی را در شما به وجود بیاورد.

مخصوصا زمانی که می دوید ممکن است نفس خود را برای مدت طولانی نگه دارید یا نفس هایی کوتاه و سریع بکشید. این موضوع باعث خستگی سریع ماهیچه ها، مخصوصا زمانی که مشغول فوتبال هستید می شود.

در این مقاله در پاسخ به پرسش چکار کنیم تا در فوتبال نفس کم نیاوریم به بررسی علت این موضوع و ارائه ی راهکارهایی برای تقویت ریه می پردازیم.

چگونه نفسمان را زیاد کنیم : دم و بازدم صحیح

زمانی که مشغول انجام فعالیت ورزشی هستید، بدن شما کربن دی اکسید بیشتری تولید می کند، بنابراین مهم است که این کربن دی اکسید را از طریق بازدم بیرون دهید تا تعادل مناسب اکسیژن را در بدن خود حفظ کنید. در نتیجه بازدم شما باید به اندازه ی دم های شما باشد. یک روش برای این کار شمردن نفس هایتان است. اما این موضوع می تواند باعث پرت شدن حواس شما از بازی شود. به جای اینکه بازدم خود را سریع و با پرتاب کردن همه ی هوا به بیرون انجام دهید به آهستگی و پیوسته نفس خود را بیرون دهید.

افزایش نفس در فوتبال : هماهنگی حرکت ها

یکی دیگر از راه ها برای کم نیاوردن نفس در فوتبال این است که تنفس خود را با حرکاتتان هماهنگ کنید تا نرخ صحیح دم و بازدم را پیدا کنید. برای مثال سعی کنید به ازای هر دو قدمی که برمی دارید یک دم انجام دهید، سپس به مدت دو قدم دیگر بازدم کنید. با تقویت ریه و افزایش استقامت تنفسی، شما می توانید نفس هایتان را برای مدت بیشتری نگه دارید ، بنابراین می توانید زمان آن را به سه قدم و سپس چهار قدم طولانی کنید. نکته ی دیگری که می تواند به شما در هماهنگ کردن حرکاتتان با تنفس کمک کند این است که زمانی که نیروی زیادی صرف می کنید، برای مثال توپ را شوت می کنید، بازدم انجام دهید.

تقویت ریه : تنفس شکمی

برای کم نیاوردن نفس در فوتبال از طریق دیافراگم نفس های عمیق بکشید. به جای اینکه سینه خود را باز کنید، با هر تنفس شکم شما باید حرکت کند. برای اینکه تنفس آهسته و حساب شده ای داشته باشید و از تنفس بیش از حد جلوگیری کنید، زمانی که بازدم انجام می دهید، عضلات شکم خود را برای بیرون فرستادن هوا منقبض کنید.