جذاب ترین رباتی که تنبل‌ها آرزوی آن را دارند

ربات جذابی تولید شده است که به بهترین شکل، بار را برای افراد جابجا می‌کند.

ربات پرکاربرد و جذابی طراحی و تولید شده است که کار جابجایی بارها را بر عهده دارد.

بارهای با ابعاد متوسط رو به پایین را می‌توان درون این ربات قرار داد و هنگام پیاده روی، ربات نیز حرکت و افراد را دنبال می‌کند.

ربات مذکور، به دوربین ۳۶۰ درجه مجهز است و می‌تواند با سرعت حداکثر 35 کیلومتر در ساعت، حرکت کند.

جذاب ترین ربات برای تنبل‌ها + فیلم