در این کشور داماد باید 3 شبانه روز عروس را کتک بزند!

در کشور آلبانی رسم عجیب و غریب خشونت آمیزی وجود دارد که داماد باید 3 شبانه روز عروس را کتک بزند تا به عروس وظایف خانواده را یادآوری کند !البته این رسم با شدت کمتری نسبت به گذشته در برخی از نقاط ایران ادامه دارد.

در این کشور داماد باید 3 شبانه روز عروس را کتک بزند!

کلیپ های زیادی را از کتک زدن عروس توسط داماد و یا برعکس در  فضای مجازی  دیده ایم اما هنوز در گوشه و کنار این دنیای مدرن امروزی به خاطر رسم و باوری عجیب عروس باید از همسرش در روز اول ازدواجشان کتک بخورد.

در این میان ، خبری از اختلاف نیست. و فقط از یک خرافه قدیمی نشأت می گیرد، طبق یک خرافات قدیمی و یک رسم ناپسند و خلاف شئونات، داماد در شب عروسی با لگد یا یک سیلی به عروس ضربه ای می زند تا به اصطلاح  گربه  را دم حجله بکشد و برای همیشه همسر را تحت فرمان خود دربیاورد. عروس هم به دلیل اجرای این رسم اجازه می دهد تا در اولین شب زندگی مشترک  اینچنین مورد خشونت قرار بگیرد.

در آلبانی عروس باید سه شبانه روز پس از  ازدواج  کتک های داماد را برای یادآوری وظایف  خانواده  تحمل کند. رسم ناپسند کتک زدن عروس نه تنها در آلبانی بلکه در نقاطی از ایران و در بسیاری دیگر از نقاط دنیا نیز رواج دارد. از جمله در آلبانی. در حالی که این رسم با شدت کمتری نسبت به گذشته در برخی از نقاط ایران ادامه دارد به نظر می رسد باید با  فرهنگ سازی در این زمینه این رسم کهنه و زشت را از بین برد.

خشونت فیزیکی علیه همسر در شب عروسی برای یادآوری اقتدار مرد

یک  استاد دانشگاه  و کارشناس امور فرهنگی در مورد این سم گفت :برخی از رسوم جاری ما ریشه هایی بسیار قدیمی دارند این در حالی است که برخی از این رسوم متأسفانه حاوی نکات مثبتی نیستند و به هیچ عنوان نباید بخشی از فرهنگ غنی ما شمرده شوند در غیر اینصورت فرهنگ ما خدشه دار می شود.

از سال های دور رسم اعمال خشونت فیزیکی علیه همسر در شب عروسی آن هم برای یادآوری اقتدار مرد و اینکه همسر باید گوش به فرمان او باشد وجود داشته است. این مسأله از جهات مختلف ایرادهای بسیار زیاد و نامطلوبی دارد از جمله بعد روانشناسانه.

ما همیشه ملزم به رعایت رسوم پیشینیان نیستیم به خصوص اگر قرار باشد آن رسم به ما موضوعی منفی را القا کند. البته به معنای واقعی نمی توان نام رسم را بر روی این حرکات گذاشت و بهتر است آن را خرافه بنامیم. رسم و رسوم از رفتار و گفتارهایی عموماً مثبت برمی انگیزد.

داماد خرافه پرست سیلی می زند و عروس خرافاتی هم موضوع را می پذیرد!

ناهنجاری های اجتماعی همچون خشونت فیزیکی همیشه مورد بحث بوده و راهکارهای فراوانی برای جلوگیری از آن ارائه شده اما در این میان خرافه هایی ناپسند از این قبیل بیشتر به این  ناهنجاری  ها دامن می زند.

این رسم چگونه اجرا می شود؟ داماد خرافه پرست سیلی می زند و عروس هم که دست کمی از او ندارد با خوشایند این موضوع را می پذیرد! گاهی اوقات یک لگد هم چاشنی نمایش خرافه ما می شود. در این میان پیش از هر چیزی ارزش و مقام یک زن به عنوان همسر زیر سوال رفته است، همسری که باید زندگی خود را با یک خرافه آغاز کند و مشخص نیست در ادامه آن چه اتفاقات دیگری مشابه همین خرافات برای او رخ می دهد.

می توان فرهنگ را جایگزین خرافه کرد. این کار شدنی است و در گذشته هم در زمینه های مختلف این کار انجام شده و نتایج مثبتی هم حاصل شده است. لازمه کار آموزش های لازم و تقویت کردن ارزش های اخلاقی و دینی نزد رده سنی نوجوان است. اگر خرافه هایی ناپسند از این دست به نسل بعدی ما برسد مشخص است که در این میان کوتاهی زیادی شده است. مطمئن باشد خرافه را می توان با فرهنگ از بین برد.