دوش‌هایی که آب ویتامین دار بر سرتان می ریزند

استفاده از آب پاکیزه برای استحمام یکی از اولویت‌های همه مردم است و یک شرکت تجاری با نصب سیستم تصفیه آب جدیدی بر روش های خود این هدف را محقق کرده است.

به گزارش خبر سنتر ، به نقل از نیواطلس، استفاده از آب پاکیزه برای استحمام یکی از اولویت های همه مردم است و یک شرکت تجاری با نصب سیستم تصفیه آب جدیدی بر روش های خود این هدف را محقق کرده است.

شرکت وند یک سیستم ماژولار تصفیه آب طراحی کرده که قادر به حذف آلودگی های آب است.

این سیستم تصفیه کننده می تواند مواد معدنی و شیمیایی مضر و نیز ویروس ها و باکتری های خطرناک موجود در آب را از آن حذف کند تا آبی که بر سر فرد می ریزد از هر جهت پاکیزه و مناسب باشد.

دوش‌هایی با آب ویتامین دار

دوش‌هایی با آب ویتامین دار تصفیه شده

تفاوت این سیستم تصفیه آب با سیستم های مشابه این است که نه تنها مواد مضر را از آب حذف می کند، بلکه یک ماژول مستقل در آن مواد مفیدی را به آب اضافه می کند. از جمله این مواد مفید می توان به ویتامین ها و برخی مواد معدنی مفید اشاره کرد. در واقع این سیستم تصفیه آب پس از حذف املاح و مواد مضر به منظور بازگرداندن تعادل به آن، مواد تازه ای را به آب بازمی گرداند.

بسته های مختلفی که برای ارتقای فرایند تصفیه در نظر گرفته شده، به افراد کمک می کند تا آب موجود را بر مبنای سلیقه و نیازهای خود تصفیه و بهینه سازی کنند. از همین رو فرد بر اساس شرایط جغرافیایی محل سکونت خود و سطح پی هاش آب، وضعیت املاح و مواد معدنی، سطح باکتری و ویروس و عوامل دیگر خود می تواند افزودنی های تازه به آب دوش را انتخاب کند.

نکته جالب اینکه در صورت تغییر محل سکونت، امکان ارسال بسته افزودنی جدید بر مبنای شرایط جغرافیایی محل تازه زندگی وجود خواهد داشت.