روز های قمر در عقرب 1403

ساده ترین تعریف برای قمر در عقرب این است که کره ماه در گردش خود به دور زمین از صورت فلکی عقرب و یا همان برج عقرب عبور می کند و در مسیر این نواحی قرار میگیرد، به همین خاطر به مدت زمانی که ماه در این ناحیه در حال حرکت است در اصطلاح قمر در عقرب می‌‌‌نامند.

قمر در عقرب

اهمیت شناخت قمر در عقرب

اسرار نهفته زیادی در علم نجوم برای زمان های قمر در عقرب وجود دارد. این ایام زمینه ساز اضطراب، بدبیني، دمدمي مزاجي و افزايش سختي و مشکلات در روابط است. بنابراین بايد مراقب نحوه حرف زدن و نحوه سخن گفتن خود در این ایام باشیم. در این ایام زمینه آشفتگي رواني، زيادي حساسیت؛ تغییر حال بي دلیل از خوش رفتاري به بدبینی، امکان بروز به هم ربختگي در سلامتي و بخصوص در رابطه با معده و روده ها وجود دارد، بنابراین باید از گوشه گیري پرهیز کنید و سعي کنید با افراد خوش برخورد و بانشاط و شاداب؛ خود را سرگرم کنيد.

مبانی شناخت ایام قمر در عقرب

دو مبنا برای شناخت ایامی که قمر در عقرب است وجود دارد که به دو مبنای فلکی نجمی مشهور است.

  • قمر در عقرب بر مبنای صورت فلکی عقرب

اختلاف در وضعیت قرار گیری صورت‌های فلکی با موقعیت فرضی و قراردادی برج‌ های فلکی در مورد قمر در عقرب باعث ایجاد دو مبنای کلی برجی و نجمی شده است. به زبان ساده گذشت زماندر طی سال های زیاد باعث جابجا شدن محل گیری برج های فلکی نسبت به موضع ابتدایی شده است و همین امر باعث شده تا صورت فلکی عقرب را جلوتر از برج فرضی عقرب می‌بیند. به همین خاطر اگر بر طبق صورت فلکی عقرب جلو برویم (بیشتر تقویم‌های نجومی هم بر اساس این مبنا پیش رفته اند) ایام قمر در عقرب تنها در مدت زمان موجود که معمولا به دو روز می‌کشد خواهد بود. راه حل شناخت و رصد این وجود قمر در صورت فلکی عقرب آسان است.

  • قمر در عقرب بر مبنای برج عقرب

این مبنا یکی دیگر از مبانی شناخت قمر در عقرب است که سختی کار آن این است که شناخت آن نیاز به تخصص های خاص نجومی دارد. محاسبه زمان قمر در عقرب در این روش معمولا از انتهای زمان وجود قمر در صورت فلکی عقرب آغاز می شود و تا دو روز بعد ادامه دارد، این مبنا یک مبنای کاملا تخصصی است که از اختیارات دقییق نجومی بدست می آید و اکثرا به این زمان اهمیت داده نمی شود اما از آن جایی که احتیاط شرط عقل است، گاهی اقتضای این وجود دارد از انجام امور مهمه در  ایام قمر در عقرب خود داری کرد تا بهترین نتیجه بدست آورده شود.

موافقان و مخالفان تاثیر ماه بر روی زمین

طبق فرمایش علامه طباطبایی از لحاظ عقل، دلیلی بر اثبات یا انکار بدیُمن یا خوش‌یمن بودن روز یا زمان خاصی وجود ندارد و هر چند در این رابطه روایت های فراوانی وجود دارد، اما بیشتر آنها به دلیل مرسل بودن یا مرفوع بودن، ضعیف هستند. (المیزان، ج۱۹، صص۷۱و۷۲) از نظر ایشان یک روز یا زمان نمی‌تواند بدیمن یا خوش‌یمن باشد، و روایاتی که دلالت بر چنین مطلبی داشته باشند حمل بر تقیه می‌شوند یا کنار گذاشته می‌شوند.(المیزان، ج۱۹، ص۷۵)

علامه طباطبایی درباره قمر در عقرب و تأثیر اوضاع و احوال ستارگان بر حوادث زمینی نیز بر آن است که چنین امری به‌لحاظ عقلی قابل اثبات یا انکار نیست؛ البته ایشان اصل ارتباط حوادث زمینی با اوضاع ستارگان آسمانی را انکار نکرده است.(المیزان، ج۱۹،ص۷۵) به گفته او روایت منقول از امام صادق‌(ع) و امثال آن ممکن است حمل بر تقیه شود و ممکن است مراد این باشد که اوضاع و احوال ستارگان زمینه‌ساز (نه علت) حوادث خاصی در زمین هستند. (المیزان، ج۱۹،ص۷۶)

از نظر آیت‌الله جوادی آملی نیز نحس بودن ذاتی روز یا زمانی خاص صحیح نیست، اما منع روایات از عقد ازدواج یا مسافرت هنگام قمر در عقرب برحق است؛ زیرا حوادث جهان می‌تواند در زندگی انسان مؤثر باشد.(تفسیر تسنیم، ج۱۵، ص۵۱۸ و ۵۱۹)

5/5 - (1 امتیاز)