ساعت کار بانک‌های دولتی تا ۲۱ فروردین

شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی ساعت کار بانک‌ها در زمان اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی را اعلام کرد.

شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی ضمن تبریک فرا رسیدن اعیاد شعبانیه به اطلاع رساند:

«بنا به تصمیمات اخذ شده و با عنایت به شیوع ویروس کرونا و به منظور ارائه خدمات مناسب بانکی ، حفظ سلامت مشتریان و پرسنل ساعت کاری واحدهای صف و ستاد بانکها بصورت شیفتی ،چرخشی و دورکاری باحداکثر یک سوم تعداد شعب و یک سوم پرسنل صف وستاد تا تاریخ ۲۱ فروردین ۹۹ به شرح ذیل میباشد:

کارکنان ساعت ۸ الی ۱۳

مشتریان ساعت ۸/۳۰ الی ۱۲/۳۰»

5/5 - (10 امتیاز)