سقف ذخیره سهمیه بنزین 360 لیتر شد

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد اگر فردی از ابتدای زمان سهمیه‌بندی بنزین از سهمیه‌اش استفاده نکرده باشد، سهمیه اردیبهشت به آن فرد تعلق نمی‌گیرد.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد کارت‌های سوخت قابلیت ذخیره 360 لیتر بنزین را دارد. این به این معناست که اگر از همه سهمیه بنزین خود استفاده نکرده باشید دیگر نمیتوانید سهمیه اردیبهش رو دریافت کنید. چون از 360 لیتر عبور می‌کند؛ پس مراقب سهمیه 360 لیتر بنزین باشید.

5/5 - (8 امتیاز)