فوران آتشفشان سینابونگ اندونزی

آتشفشان سینابونگ در جزیره سوماترای اندونزی که یکی از کوههای آتشفشان فعال است، فوران کرد. خروج مواد مذاب و جریان گدازه آتش از این کوه در یکی از روستاهای منطقه کاروی سوماترا مشاهده می شود

تصاویری زیبا و دیدنی از لحظه فوران آتشفشان در سینابونگ اندونزی را مشاهده می کنید که توسط دوربین های مدار بسته گرفته شده است.

لحظه فوران آتشفشان سینابونگ اندونزی