نفیسه روشن از بابل فرار کرد

نفیسه روشن در استوری اینستاگرام خود نوشته است: گیر یک خانواده شر افتادم و از بابل و آن خانواده فرار کردم.

به نقل از فرارو، افتتاح و تبلیغ یک کلینیک زیبایی برای نفیسه روشن دردسرساز شده است. چندی پیش خبر افتتاح یک کلینیک زیبایی توسط نفیسه روشن در فضای مجازی خبرساز شده بود، به نظر می‌رسد افتتاح وتبلیغ این کلینیک در بابل برای نفیسه‌روشن دردسر درست کرده است. نفیسه‌روشن با انتشار یک استوری خبر داد که به دنبال پیگیری قضایی این موضوع است.

او در استوری اینستاگرام خود نوشته است: از دستگاه قضایی واداره کار خواهش می کنم قبل سلاخی مثل آقای داریوش مهرجویی رسیدگی کنید.

استوری نفیسه روشن