پایه سنوات 1403

مبلغ پایه سنوات در سال ۱۴۰۳ برای تمامی حقوق بگیران تعیین شد. کارگرانی که دارای یک سال سابقه کار می‌باشند، روزانه ۷ هزار تومان پایه سنوات دریافت می‌کنند. این مبلغ برای سایر کارکنان با سابقه کار بیشتر نیز از جدول پایه سنوات تجمیعی به دست می‌آید.

پایه سنوات

پایه سنوات و حق سنوات

دو مبحث پایه سنوات و حق سنوات از عناوین پرکاربرد در حوزه اداره کار و روابط کارگر و کارفرما می‌باشند که در بسیاری از مواقع به اشتباه به کار رفته و کاربرد درست خود را از دست می‌دهند. این در حالیست که از نظر مبلغ، زمان پرداخت و سایر ویژگی‌ها با یکدیگر متفاوت می‌باشند. در این صفحه با مفهوم هر یک از این عناوین آشنا خواهیم شد.

اینو بخون حتما به کارت میاد : جدول حق بیمه تامین اجتماعی 1403

حق سنوات ۱۴۰۳

مبلغ حق سنوات سال ۱۴۰۳ عبارت است از یک ماه حقوق دریافتی به ازاء هر سال کار کارگر که در اکثر مواقع هنگام پایان همکاری کارگر و کارفرما پرداخت می‌شود. این مبلغ برای حمایت مادی از کارگران در نظر گرفته شده و به تمامی کارگران با قرارداد رسمی یا بدون قرارداد تعلق می‌گیرد.

ضمنا به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مزد کارگر مفهومی فراتر از مزد مبنا یا مزد پایه داشته و به معنای هر آن چیزی است که در قبال انجام کار در زمان قانونی کار به کارگر پرداخت می‌شود. بنابراین مبنای محاسبه اضافه‌کاری، جمعه‌کاری، شب‌کاری و سنوات، همین «مزد» است، نه مزد ثابت یا مزد مبنا.

همانطور که گفته شد، برای محاسبه حق سنوات می‌توان از فرمول زیر استفاده نمود:

آخرین حقوق دریافتی ماهانه * (۱۲ / ماه‌های کارکرد فرد) = حق سنوات سال‌های کارکرد

حق سنوات به تمامی کارکنان تمام وقت یا پاره وقت تعلق می‌گیرد و تنها استثنای موجود در پرداخت حق سنوات، دانشجویان یا دانش آموزانی هستند که در فصل تابستان به کاری اشتغال یافته‌اند.

پایه سنوات ۱۴۰۳

در مقابل، مبلغ سنوات از طرف شورای عالی کار و به منظور جبران کمبود حقوق به کارگران با حداقل دستمزد داده می‌شود. شورای عالی کار هر ساله با تعیین مزد و حداقل دستمزد سال جدید، مبلغ پایه سنوات را نیز تعیین می‌کند. این مبلغ یکی از آیتم‌های دستمزد ثابت است که همراه با دستمزد ماهیانه پرداخت شده و مشمول کسر مالیات نیز می‌گردد.

کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند بر اساس فرمول مشخص ‌شده در بخشنامه دستمزدی وزارت کار پایه سنواتی برای آن‌ها واریز می‌گردد؛ اما آن دسته از کارگاه‌هایی که فاقد طرح طبق بندی مشاغل می‌باشند، به‌شرط آنکه نیروی کار دارای سابقه یک‌ساله در آن کارگاه باشد (دائم یا موقت) مشمول حق سنوات می‌شود که مبلغ آن با استفاده از جدول پایه سنوات ۱۴۰۳ تعیین می‌گردد.

لازم به ذکر است که مطابق با بخشنامه‌ای که از سوی وزارت کار در سال ۱۳۹۲ منتشر شد، تفاوتی بین سنوات کارگران قراردادی و رسمی وجود نداشته و هر دو دسته مشمول دریافت پایه سنوات می‌باشند.

پیشنهاد سایت : مبلغ وام ودیعه مسکن 1403

پایه سنوات سال ۱۴۰۳ چقدر است؟

کارگرانی که در سال ۱۴۰۳ یک سال سابقه کار داشته یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی‌شان می‌گذرد، روزانه ۷ هزار تومان و در هر ماه معادل ۲۱۰ هزار تومان است که به کارگران شاغل در کارگاه‌های بدون طرح طبقه‌بندی مشاغل پرداخت خواهد شد.