پل گلدن گیت صداهای عجیب و غریب ارواح ایجاد می کند

پل گلدن گیت صداهای عجیب و غریب ارواح ایجاد می کند  این پل در حال حاضر در حال خواندن آهنگی نگران کننده برای همه کسانی است که می خواهند عبور کنند. با این حال، برخی از افرادی که اخیراً از پل گلدن گیت عبور می کنند، ممکن است متوجه یک سری صداهای عجیب و غریب شده باشند که از این مکان مشهور در بادهای شدید اخیر منتشر می شود.

پل گلدن گیت صداهای عجیب و غریب ارواح ایجاد می کند

به نظر می رسد بادها زوزه ای اثیری در سرتاسر سازه ایجاد می کنند، صدایی که بسیار بلند است که مردم می توانند آن را در هنگام رانندگی در اتومبیل خود بشنوند.

در حالی که برای مردم کمی وحشتناک به نظر می رسد، اما این صدا مزاحمت بزرگی برای ساکنان محلی ایجاد می کند که در حال حاضر مجبورند هر زمان که باد شروع می شود با صدای جیغ زدن دائمی زندگی کنند.

گمان می‌رود این سر و صدا پس از بازسازی پل در سال 2020 سرچشمه می‌گیرد، که برای محکم شدن نرده ها و جلوگیری از خودکشی با نوارهای نازک‌تر به آن اضافه شد، به سرعت مشخص شد که این امر با برخی از عوارض جانبی ناخواسته همراه بوده است، زیرا بادهای شدید با سرعت 35.4 کیلومتر در ساعت (22 مایل در ساعت) یا بیشتر که از سمت غرب می‌آیند صدایی با صدای کم و بادهایی با سرعت 43.5 کیلومتر در ساعت (27) ایجاد می‌کنند. که آهنگی فرکانس بالاتر ایجاد می کند و به نظر می رسد دورترین فاصله را طی می کند، اما با هم پلی ایجاد می کنند که اغلب آواز می خواند.

مهندسان قبلاً برنامه ای برای رفع آنها طراحی کرده اند. بردن نرده‌ها به یک تونل باد به آن‌ها این امکان را می‌دهد که نحوه ایجاد صدا را تجزیه و تحلیل کنند و راهی برای جلوگیری از وقوع آن بیابند.

راه حل برنده، مجموعه ای از گیره های U شکل بود که در هر انتهای هر شیار قرار می گرفت تا جریان هوای عبوری را مختل کند و از گرداب های کوچکی که تصور می شود باعث ایجاد نویز می شود جلوگیری کند. به گفته مهندسان، این مقرون به صرفه ترین راه حل است، اما نصب گیره ها در دو طرف 12000 لت روی نرده های جدید ارزان نخواهد بود تغییرات جدید برای تکمیل حدود 450000 دلار هزینه خواهد داشت.