کشف سیاره ای مشابه زمین ، قابل سکونت

محققان با استفاده از اطلاعات تلسکوپ کپلر و دو الگوریتم جدید سیاره ای مشابه زمین رصد کرده اند که هر مدار آن دور ستاره اش ۳۷۸ روز طول می کشد و در فاصله ۳ هزار سال نوری زمین قرار دارد.

ستاره شناسان قبلا سیارات مشابه زمین رصد کرده اند. اما این سیارات بیشتر اطراف ستاره های سرخ کوتوله وجود دارند. این چالشی بزرگ به حساب می آید، زیرا اشعه ها و گرمای ستاره سبب می شود سیاره مشابه زمین غیرقابل سکونت باشد.

اکنون به نظر می رسد سیاره مشابه زمین با ویژگی های بهتری رصد شده است.
محققان یک سیاره خارج از منظومه شمسی به نام KOI۴۵۶.۰۴ رصد کرده اند که اندازه آن تقریبا مشابه زمین و اندکی کمتر از ۲ برابر سیاره خاکی است. این سیاره دور ستاره ای به نام Kepler ۱۶۰ مدار می زند. ۹۳ درصد نوری که به سیاره می تابد مربوط به این ستاره است. همچنین این سیاره در فاصله ۳ هزار سال نوری از زمین قرار داد.

محققان موسسه مکس پلانک در آلمان این سیاره را کشف کرده اند.

KOI۴۵۶.۰۴ در فاصله ای مشابه زمین و خورشید، دور ستاره اش مدار می زند به طوریکه هر مدار آن ۳۷۸ روز طول می کشد.

محققان با استفاده از اطلاعات تلسکوپ فضایی کپلر و دو الگوریتم جدید که برای مطالعه درخشندگی ستاره ارائه شده بود، سیاره KOI۴۵۶.۰۴ را ردیابی کردند.در این فرایند محققان به جای جستجو برای کاهش و افزایش ناگهانی نور ستاره(روش ترانزیت) برای اثبات وجود سیاره، الگوریتم هایی را به کار گرفتند تا کاهش اندک نور را نیز ردیابی کنند.

البته این کشف هنوز به طور رسمی اعلام نشده است. اما محققان ۸۵ درصد اطمینان دارند که KOI۴۵۶.۰۴ یک سیاره است. برای اطمینان از این کشف باید مطالعاتی به طور مستقیم انجام شود.

5/5 - (7 امتیاز)