کشورهایی که چند همسری در آنها قانونی است

0
13
دیدگاه های مذهبی درباره چندهمسری
دیدگاه های مذهبی درباره چندهمسری

چند همسری عبارت است از داشتن بیش از یک همسر همزمان. تعدد زوجات زمانی است که یک مرد با چند همسر در یک زمان ازدواج می کند

در مقابل تعدد زوجات، تک همسری است که ازدواجی است که فقط از دو نفر تشکیل می شود.

دیدگاه های مذهبی درباره چندهمسری

ادیان در مورد ازدواج و تعدد زوجات دیدگاه های متفاوتی دارند. به عنوان مثال، از آنجایی که بودیسم ازدواج را یک مراسم مقدس نمی داند ، اشکال ازدواج در این دین متفاوت است. به عنوان مثال، تایلند در سال 1955 تعدد زوجات را به طور قانونی به رسمیت شناخت و میانمار در سال 2015 تعدد زوجات را غیرقانونی اعلام کرد.

در مسیحیت، کلیسای کاتولیک رومی تعدد زوجات را محکوم کر دو کلیسای لوتری چندهمسری را می پذیرد. انجمن انگلیکن در سال 1988 حکم داد که چندهمسری در شرایط خاصی مجاز است.

در اسلام، مرد مسلمان ممکن است در یک زمان بیش از یک زن داشته باشد، تا چهار زن، طبق فقه اسلامی مورد تایید است.

هندوئیسم اجازه چندهمسری را با شرایط خاصی می دهد. به عنوان مثال، قوانین سنتی هندو، در صورتی که همسر اول نتواند پسری داشته باشد، تعدد زوجات را مجاز می داند. علاوه بر این، هندوئیسم بالی اجازه چند همسری را مجاز می داند و داشتن همسر نامحدود را می دهد، اما ازدواج توسط آداب و رسوم سنتی تنظیم می شود.

کلیسای عیسی مسیح مورمون های قدیسان  از سال 1847 تا 1857 تعدد زوجات را انجام می داد. اما دولت ایالات متحده ، تعدد زوجات را غیرقانونی اعلام کرد و این کلیسا چند همسری را در سال 1890 غیرقانونی اعلام کرد. برخی از گروه های کوچک که از این کلیسا منشعب شدند هنوز چندهمسری را انجام می دهند.

قانونی بودن تعدد زوجات در سراسر جهان

در سراسر جهان، وضعیت حقوقی چندهمسری متفاوت است. جوامع یا تعدد زوجات را غیرقانونی می دانند، یا می پذیرند وتشویق می کنند.

در کشورهایی که تعدد زوجات را می پذیرند ، چند همسری رایج ترین است. در کشورهایی که ازدواج از نظر قانونی تک همسری است، اما در صورتی که رابطه غیرقانونی صورت نگیرد(مانند صیغه ) چندهمسری بالفعل مجاز است. در این صورت، هیچ گونه شناسایی قانونی برای «همسران» غیر رسمی وجود نخواهد داشت.

در تمام کشورهای آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی، تعدد زوجات غیرقانونی است و جرم محسوب می شود. در ایالات متحده، تعدد زوجات در تمام 50 ایالت غیرقانونی است.

در اروپا و اقیانوسیه، به جز جزایر سلیمان، چندهمسری را به رسمیت نمی شناسند. در استرالیا، ازدواج چندهمسری غیرقانونی است، اما روابط چندهمسری در برخی از جوامع بومی استرالیا رایج است.

در اندونزی، تعدد زوجات در برخی مناطق مانند بالی، پاپوآ و پاپوآ غربی قانونی است. هندوئیسم بالی اجازه چند همسری را می دهد، که قرن ها توسط بالی ها و پاپوآها انجام می شد. در سال 2008 در اندونزی اعتراضاتی به غیرقانونی کردن چند همسری و چند همسری انجام شد، اما هیچ اقدام رسمی صورت نگرفت.

به رسمیت شناختن چند همسری

در هند، مالزی، فیلیپین و سنگاپور، دولت ها فقط ازدواج های چندهمسری را برای مسلمانان به رسمیت می شناسند. آنها قوانین خاصی برای ازدواج چندهمسری دارند که فقط شامل مسلمانان می شود.

برخی از کشورهایی که تعدد زوجات را غیرقانونی اعلام کرده‌اند، ممکن است ازدواج‌های چندهمسری را از کشورهای دیگر به رسمیت بشناسند.

به عنوان مثال، سوئد ازدواج چندهمسری انجام شده در خارج از کشور را به رسمیت می شناسد.

سوئیس تعدد زوجات را غیرقانونی اعلام کرد، اما ازدواج چند همسری که در کشوری دیگر انجام می شود به صورت موردی رسیدگی می شود. ازدواج های چند همسری که در خارج از کشور استرالیا منعقد می شوند فقط برای مقاصد محدود به رسمیت شناخته می شوند.

پاسخ دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید

چهارده − شش =