کشوری که خیابان های آن اسمی ندارند

در بیشتر قسمتهای ژاپن خیابان ها نامی ندارند …

ژاپنی ها به جای نامگذاری خیابان ها، روی بلوک‌ها یا مربع‌های مسکونی شماره گذاری می‌کنند و به این ترتیب خیابان‌ها بدون نام می‌مانند. مربع مسکونی منطقه‌ای است که با خیابان‌ها احاطه شده است.
این سیستم آدرس دهی برای بسیاری از کشورهای غربی، بی فایده و گمراه کننده به نظر می رسد ولی حقیقت اینطور نیست. خیلی راحت و سریع می شود به چنین سیستمی عادت کرد. با استفاده از نقشه براحتی می توان منطقه و محل مورد نظر را شناسایی و پیدا کرد.

تصور کنید در یکی از خیابانهای ایران هستید و یک ژاپنی از شما میپرسد ” ببخشید نام این بلوک چیست؟” فکر کنید سوالش را متوجه نمیشوید  و می گویید “ما در خیابان آذر هستیم مابین خیابانهای شمس آبادی و کاشانی”. اما مرد ژاپنی دوباره از شما  می پرسد ” نه،  خیابان نه. نام این بلوک چیست؟” شما پاسخ می دهید اینجا بلوکی بین خیابان شمس آبادی و خیابان کاشانی است.بلوک ها نامی ندارند.خیابان ها نام دارند. بلوک ها فقط فضاهای بدون نام بین خیابان ها هستند.

حالا تصور کنید در توکیو ایستاده اید.از شخصی می پرسید “نام این خیابان چیست؟” تصور کنید او سوال شما را متوجه نمی شود و می گوید: “این بلوک شماره 5 است و آن بلوک شماره 8”. اما شما دوباره می پرسید: “نه،  بلوک نه. خیابان. نام این خیابان چیست؟”. و او دوباره نام بلوک ها را به شما می گوید.

نحوه سیستم آدرس دهی و نامگذاری معابر در کشور ژاپن

ژاپنی ها از سیستم آدرس دهی خودشان استفاده می کنند. آنها مثل دیگر کشورها نمی گویند که مثلا من در خیابان پرتقالی یا مثلا جنب بزرگراه درخت زندگی می کنم .  آنها به جای استفاده از نام خیابان، از شماره ی ساختمان ها استفاده می کنند.خیابانها فقط فضاهای خالی بین بلوک ها هستند و ساختمانهای درون بلوک ها بر اساس ترتیب سال ساختشان شماره بندی شده اند.اولین ساختمان ساخته شده در هر بلوک شماره 1 و دومی شماره 2 و همینطور به ترتیب شماره گذاری خواهند شد.حتی اگر این شماره بندی باعث نامرتب قرار گیری شماره ساختمان ها در بلوک ها شود.

البته استثناء هم در بعضی موارد وجود دارد . برای مثال برخی شاهراه های اصلی نام گذاری می شوند ولی در واقعیت توسط مردم محلی زیاد استفاده نمی شوند.آدرس دهی پستی در ژاپن ترکیبی از نام استان و نام شهر و سپس ترتیبی از 3 شماره است.شماره محدوده، شماره بلوک و شماره ساختمان.

اگر شما میخواهید به بلوک خاصی بروید یا باید به محل آشنایی داشته باشید یا نقشه و یا GPS همراه خود داشته یاشید. خوشبختانه در شهر‌های ژاپن نقشه‌هایی در مناطق اصلی مثل ایستگاه‌های قطار و اتوبوس وجود دارد که تا کار آدرس یابی را اسان کند. شما هنگام رفت و امد در خیابان های ژاپن  با تابلوهایی مواجه می شوید که نام و شماره بلوک ها و جایی که هستید بر روی آن درج شده . شماره ساختمان ها بر روی تابلوهای کوچکی قرار گرفته همه اینها نشان می دهد که آدرس یابی در ژاپن مشکل است و اگر به مکان ها آشنایی نداشته باشید و یا نقشه به همراه نداشته باشید پیدا کردن آدرس مشکل و گیچ کننده خواهد بود.

همچنین آدرس دهی در ژاپن مانند ایران از بخش بزرگ به بخش کوچک نوشته می شود.مانند نام استان و شهر و سپس ذکر جزئیات تا شماره ساختمان.

 دو کشور کره شمالی و کره جنوبی نیز از سیستمی شبیه به سیستم آدرس دهی ژاپن استفاده می کنند.اگر چه این سیستم جدیداً در کره جنوبی تغییر کرده و سیستم آدرس دهی جدید غربی به همراه سیستم قدیمی با هم استفاده می شوند.

در هر صورت روند نام گذاری خیابان ها و معابر و آدرس دهی در کشورهای مختلف با توجه به سابقه تاریخی و فرهنگی و سطح پیشرفت آنها می تواند متفاوت باشد و کشورهایی می توانند در این زمینه موفق باشند و برای مردم خود آسایش و راحتی در کیفیت زندگی در شهرها را رقم بزنند که با انجام تحقیقات به استفاده از بهترین سیستم آدرس دهی و نامگذاری در کنار استفاده از تکنولوژی و فناوری های به روز روی آورند.