دختر یازده ساله ای که از 18 ماهگی فقط ناگت مرغ خورده است

یکی از بزرگترین مشکلاتی که والدین با آن روبرو هستند، از دست دادن اشتهای فرزندانشان است، زیرا کودکان یک تا شش سالگی اکثر غذاها را دوست ندارند. جسیکا تامپسون، دختر یازده ساله ای که از 18 ماهگی فقط ناگت مرغ خورده است و هیچ غذای دیگری نمی خورد. این دختر یازده ساله از 18 ماهگی [...]