6 تکنولوژی برتر 2019 توسط موسسه تحقیقاتی گارتنر معرفی شدند

6 تکنولوژی برتر 2019به گزارش هارد ور سنتر، موسسه تحقیقاتی گارتنر طی روزهای اخیر، 6 ترند برتر 2019 در حوزه فناوری را اعلام کرده است. همانگونه که می‌دانید موسسه گارتنر یکی از موسسات مشهور و معتبر در حوزه فناوری است که همه ساله تحقیقات ارزشمندی را در بخش های مختلف تکنولوژی انجام داده و نتایج آن را به [...]