کدام استان در معرض شیوع کروناست؟

حریرچی گفت: با توجه به آزاد سازی تردد‌ها در هفته آینده احتمالا مازندران جزو آسیب پذیرترین استان‌ها باشد.

معاون وزیر بهداشت اظهار کرد: استان مازندران در اسفندماه با موج سنگین کرونا همراه بود. او افزود: با اقدامات انجام شده دستگاه‌ها توانستند بیماری را به صورت قابل توجهی کنترل کنند.

معاون وزیر بهداشت ادامه داد: با توجه به آزاد سازی تردد‌ها در هفته آینده احتمالا مازندران جزو آسیب پذیرترین استان‌ها باشد. حریرچی تصریح کرد: محدودیتی برای ورود به استان مازندران نیست، اما مردم به هیچ وجه به این استان سفر نکنند چراکه این استان در معرض خطر است.

5/5 - (3 امتیاز)