راهکار کارشناس حوزه انرژی برای رفع مشکل قطعی برق

در روزهای اخیر مرتباً شاهد مشکل قطعی برق و مشکلات ناشی از آن هستیم. عده‌ای از فعالان صنعت تولید برق، یکی از دلایل مشکلات این روزها را در قیمت‌گذاری نامناسب برق نیروگاه‌ها و مستهلک شدن تجهیزات نیروگاه‌های تولیدکننده برق و عدم سرمایه‌گذاری در این حوزه مطرح کرده‌اند.

نکته اینجاست که تعرفه خرید برق از نیروگاه‌ها با تعرفه برق مشترکین متفاوت است و مابه‌التفاوت این دو نرخ به‌عنوان یارانه انرژی توسط دولت پرداخت می‌گردد. در چند سال گذشته به سبب مشکلات مالی دولت، تعرفه خرید برق از نیروگاه‌ها متناسب با تورم و افزایش هزینه‌های این صنعت افزایش نداشته و سرمایه‌گذاری جدید در نیروگاه‌ها توجیه ندارد.

در روزهای اخیر مرتباً شاهد قطعی برق و مشکلات ناشی از آن هستیم. عده‌ای از فعالان صنعت تولید برق، یکی از دلایل مشکلات این روزها را در قیمت‌گذاری نامناسب برق نیروگاه‌ها و مستهلک شدن تجهیزات نیروگاه‌های تولیدکننده برق و عدم سرمایه‌گذاری در این حوزه مطرح کرده‌اند.

نکته اینجاست که تعرفه خرید برق از نیروگاه‌ها با تعرفه برق مشترکین متفاوت است و مابه‌التفاوت این دو نرخ به‌عنوان یارانه انرژی توسط دولت پرداخت می‌گردد. در چند سال گذشته به سبب مشکلات مالی دولت، تعرفه خرید برق از نیروگاه‌ها متناسب با تورم و افزایش هزینه‌های این صنعت افزایش نداشته و سرمایه‌گذاری جدید در حامد فرنام کارشناس حوزه انرژی در گفت‌وگویی در این خصوص بیان کرد: برای کاهش مشکلات در حوزه تأمین برق، بهتر است به‌جای تمرکز بر سرمایه‌گذاری‌های جدید در صنعت نیروگاهی باهدف افزایش تولید برق، روی راهکارهای دیگری که هم هزینه کمتری دارد و هم در سایر کشورها هم از آن‌ها استفاده می‌شود، تمرکز کنیم.

رفع مشکل قطعی برق در ساعات پیک

در نظر داشته باشید که افزایش ظرفیت نیروگاه‌ها به معنای توسعه زیرساخت‌های نیروگاه‌ها و سرمایه‌گذاری برای تولید برق بیشتری است که فقط در چند ساعت پیک مصرف، موردنیاز است و در تمام ساعات شبانه‌روز به این حجم از برق نیاز نداریم. حال‌آنکه مشکل کمبود برق فقط در چند ساعت از فصل پیک مصرف وجود دارد و برای تأمین برق در پیک مصرف، لزوماً نباید تولید را به‌اندازه پیک مصرف افزایش داد.

وی با اشاره به امکان تعامل با کشورهای همسایه برای انتقال برق ،اظهار کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی، ساعت پیک مصرف در هر کشور با کشورهای همسایه کمی متفاوت است. بنابراین می‌توان بااتصال شبکه توزیع برق کشور با شبکه توزیع برق کشورهای همسایه غربی و شرقی، در ساعت پیک مصرف از برق این کشورها استفاده کرد و بالعکس.

تعامل با کشورهای همسابه برای انتقال برق

فرنام افزود: تعامل با کشورهای همسایه برای انتقال برق، دو مزیت به همراه دارد. نخست آنکه با این کار، همسایه‌ها در زمان پیک مصرف هر کشور یکدیگر را حمایت می‌کنند و مشکل کمبود برق در ساعات اوج مصرف برطرف خواهد شد و در ساعات غیر پیک می‌توان مازاد برق را صادر کرد. مزیت دوم، افزایش امنیت ملی است که در سایه این تعامل ایجاد خواهد شد. تعامل کشورهای همسایه برای تأمین برق موجب کاهش تنش‌های اقتصادی بین همسایگان خواهد شد. ضمن اینکه برای این تعامل و صادرات یا واردات برق، نیازی به مبادلات مالی هم نیست و می‌توان در ازای واردات برق، خدمات فنی مهندسی، گاز یا… صادر کرد.

به‌هرحال تمام کشورها در مسیر توسعه هستند و این توسعه به معنای افزایش روند مصرف برق در کشورها است و می‌توان از تعامل با همسایگان برای انتقال برق به‌عنوان فرصتی برای تأمین برق در ساعات اوج مصرف و نیز صادرات برق در ساعات غیر پیک بهره برد. البته انتقال برق نیازمند تعامل با همسایگان و آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم جهت اتصال شبکه توزیع برق کشور به کشورهای همسایه است.