هشدار فرونشست زمین در مناطق مرکزی و جنوبی تهران

دبیر کارگروه ملی مخاطرات طبیعی نسبت به فرونشست زمین در مناطق مرکزی و جنوبی تهران هشدار داد و گفت: خطر فرونشست زمین در سطح شهر تهران به ویژه در قسمت مرکزی و جنوبی شهر از جمله در امتداد خیابان مولوی، حوالی بازار و جنوب تهران بسیار جدی است.

علی بیت‌اللهی اظهار کرد : در پی بارندگی های اخیر و  به دنبال وقوع سیل در عمده استان‌های کشور و از جمله تهران ، احتمال خطر لغزش زمین ، فرونشست و فروریزش در پی سیل و رخداد سیل بسیار زیاد است و ضرورت دارد تا در مورد آن نیز آمادگی وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین مسائل نه تنها در تهران بلکه در مناطق سیل‌زده مثل استان‌های گلستان، کرمانشاه، لرستان، خوزستان، همدان و استان‌هایی که تحت تاثیر بلندمدت آب سیلاب قرار می گیرند موضوع نشست زمین است. به این معنا در اثر رطوبت و جذب آب، زمین مرطوب شده و حالت نرم می گیرد و احتمال نشست‌های موضعی به صورت نقطه‌ای و محلی در پای ابنیه‌ها و سازه‌ها مثل پل‌ها و ساختمان‌ها وجود دارد که باید کاملا مراقب باشیم.

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در خصوص تهران توضیح داد: در سطح شهر تهران نیز چندین نقطه فروریزش از جمله شهران، خیابان پیامبر، میدان قیام، چهارراه مولوی رخ دادند. به همین دلیل باید توجه داشته باشیم که این فروریزش‌ها با عوامل موثر دیگری از جمله سیلاب‌ها و بارش های ممتد تشدید پیدا می‌کنند.

دبیر کارگروه ملی مخاطرات طببعی، خطر سیلاب در شهر تهران را بسیار جدی دانست و گفت: لازم است آمادگی کامل در تهران وجود داشته باشد.

هشدار فرونشست زمین

2فروریزش در شهریار و تهران

وی  از فرو ریزش در دو منطقه یعنی شهریار و تهران که  رخ داده است خبر داد . بنابراین با توجه به وجود قنات‌هایی که به صورت ممتد در شهر تهران که طول شاخه های شناخته شده آن 550  کیلومتر است و با توجه به بارندگی‌های ممتد که در زیر زمین و در سطح زمین به صورت اب‌روان، حرکت و مقدار آنها تشدید پیدا می‌کند مهم است که به احتمال رخداد فرو نشست زمین و فروریزش توجه کنیم.

بیت‌اللهی ادامه داد:  اگر مردم در سطح زمین به صورت موضعی تغییر در انحنا، فرورفتگی جزئی و مواردی از این دست دیدند حتما این موارد را به متولیان امر از جمله سازمان بحران شهرداری و یا سازمان مدیریت بحران کشور، آتش نشانی، شرکت آب و شرکت گاز گزارش دهند. و مسئولان نیز اقدامات پیشگیرانه لازم را انجام دهند.

وی یادآور شد: این ریزش های زمین ممکن است خسارات جبران ناپذیری  همچون شهران داشته باشد و اینکه ممکن است در ابتدا تشکیل این نشست های موضعی چندان به نظر مهم نیاید اما اثر فروریزش بعدی مهم است که ممکن است با آسیب به خطوط لوله گاز و از این دست به فجایعی ختم شوند.

دبیر کارگروه ملی مخاطرات طببعی خطر سیلاب در شهر تهران را با توجه به چندین روده دره مه در تهران بسیار جدی برشمرد و گفت: لازم است آمادگی کامل در تهران وجود داشته باشد. ضرورت دارد تا نسبت به لایروبی رودها و روددره های تهران اقدامات لازم صورت بگیرد و هشدارهای لازم در خصوص ساخت و ساز، گردش و تفریح در این مناطق پرخطر به مردم و عموم شهروندان داده شود.