ساختمانی که جاذبه را دفع می کند

ساختمانی که جاذبه را دفع می کند! اخیرا برج رابینسون در سنگاپور سوژه رسانه ها شده. این ساختمان که کمتر از 5 روز پیش افتتاح شد ظاهر جالبی دارد. ساختمانی که برخی اسم اون رو “خنثی کننده جاذبه” گذاشتن. دلیل این اسم نیمه بالایی ساختمان است که ظاهرا به بغل کج شده و در حال سقوطه اما سقوط نمیکنه!

معماری پایدار سنگاپور

این ساختمان توسط New York’s Kohn Pedersen Fox Associates به اختصار KPF  در راستای شهر سازی پایدار طراحی شده. شهرسازی پایدار به این معنی می باید که می بایست همان مقدار فضای سبز و طبیعتی که در حین ساخت پروژه حذف می شود جایگزین گردد. در واقع باید فضای سبز به صورت عمودی در طبقات گسترده شود.

ساختمانی که جاذبه را دفع می کند
برج رابینسون
5/5 - (1 امتیاز)