راهکاری سریع مدیریت خشم

0
183
راهکاری سریع مدیریت خشم
سعی کنید در هنگام عصبانیت از دادن پاسخ به دیگران خودداری کنید و محیط را موقتا ترک کنید.

برای مدیریت بهتر خشم بهتر است تفاوت خصومت و پرخاشگری را بدانیم. خشم یک هیجان طبیعی است، خصومت یک هیجان طبیعی است که با ارزیابی منفی شناختی همراه شده است و پرخاشگری شامل هیجان و ارزیابی منفی شناختی باضافه واکنش رفتاری ناسالم است.

برای مدیریت خشم فرد اول باید پدیده خشم را کامل بشناسد و پس از آن باید باورهای تسهیل کننده خشم شناسایی شود و به چالش با آنها پرداخته شود.

بعضی اوقات ممکن است برای یک موضوع بسیار کوچک خشمگین شویم اما این موضوع نشان دهنده این است که مساله بزرگتری در پشت آن وجود دارد که باید آن را حل و فصل کنیم.

راهکارهای کاهش خشم

کشیدن نفس عمیق می تواند باعث کاهش خشم شود. چون اجزای جسمانی و فیزیولوزیک نقش مهمی در پیدایش خشم دارد. فشار خون، ضربان قلب، تعداد تنفس و دیگر علایم حیاتی بدن در زمان عصبانیت فعال تر می شود و به کمک تنفس عمیق می توانیم این شرایط را بهبود دهیم.

سعی کنید در هنگام عصبانیت از دادن پاسخ به دیگران خودداری کنید و محیط را موقتا ترک کنید.

از حواس خود مانند حواس بینایی، بویایی و شنوایی استفاده کنیم تا اضطراب شما کاهش پیدا کند. مثلا  به موسیقی دلخواه گوش کنیم یا به تصاویر زیبا مانند طبیعت نگاه کنیم.

یا از شوخی کردن برای آرام کردن خود استفاده کرد. این روش باعث می شود بدون آنکه حالت تدافعی در دیگران ایجاد کنیم، نقطه نظرات خود را بیان کنیم.

موقع هنگام خشم و عصبانیت می توان از تکنیک سکوت استفاده کنید. چون در سکوت می توانید شرایط و اتفاقات را بازسازی کنید و راهکار مناسب پیدا کنید.

اگر دفعات زیادی به صورت غیرقابل کنترل خشمگین می شوید و در عملکرد شغلی یا خانوادگی مشکل ایجاد میشود، نیاز است به روانپزشک مراجعه کنید.

پاسخ دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید

9 − چهار =